Artikel 1-lezing 2018
vier sprekers belichten actuele vraagstukken rondom artikel 1 Grondwet en historische ongelijkheid

23-03-2018 15.00 - 17.00

Academiegebouw Domplein 29 Utrecht Kanunnikenzaal

Nederland heeft al ruim 200 jaar een grondwet en al minimaal net zo lang is er een grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Maatschappelijke ongelijkheid en discriminatie zijn echter van alle tijden. Verschillende aspecten van historische discriminatie hebben de laatste tijd bovendien veel aandacht gekregen in de media en in het maatschappelijke debat.

Om die reden staat in de jaarlijkse Artikel 1-lezing van de Universiteit Utrecht het onderwerp ‘historische ongelijkheid’ centraal. De lezing – ondertussen een begrip – krijgt daarbij een iets ander format om de diversiteit van het onderwerp goed te kunnen belichten. Dit jaar nemen vier sprekers aspecten van historische ongelijkheid onder de loep in het licht van artikel 1 Grondwet.

Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation) gaat in op het slavernijverleden van Nederland en haar eigen familie; Marilyn Haimé (tot 1 juni 2017 directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) neemt stelling in het debat over compensatie discriminatie in het verleden; Glenn Helberg (psychiater) belicht sporen van discriminatie in de openbare ruimte; en Lotte Jensen (hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit) bespreekt discriminatie in de literatuur.

  • De artikel 1-lezing vindt plaats op vrijdag 23 maart 2018, van 15:00 tot 17:00 uur, in de Kanunnikenzaal van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Voor koffie en thee bent u welkom vanaf 14.30. Naderhand is er een borrel tot 18.00 uur.
  • Aanmelden: het aantal plaatsen voor deze lezing is beperkt tot 70, dus we werken met een systeem van aanmelding. Als u niet kunt worden toegelaten, dan ontvangt u uiteraard bericht. Aanmelden kan door voor 16 maart 2018 een e-mail te sturen naar symposiumSBR@uu.nl
  • Meer informatiewww.uu.nl/agenda/artikel-1-lezing-2018-artikel-1-grondwet-en-historische-ongelijkheid