Debatavond Stichting Mens en Strafrecht
Herstelrecht: een meer humane en effectieve manier van straffen?

16-01-2018 19:00 - 22:15

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Maastricht Bouillonstraat 3 Maastricht

Herstelrecht neemt sinds geruime tijd een hoge vlucht in Europa. Ook in Nederland beginnen herstelgerichte praktijken als bemiddeling in strafzaken vaste voet aan de grond te krijgen. Inmiddels wordt in alle arrondissementen in Nederland hiermee geëxperimenteerd en gewerkt. Ook beginnen steeds meer mensen in te zien dat het klassieke strafrecht vaak geen oplossing biedt voor het conflict dat door een misdaad is ontstaan of dat aan de misdaad ten grondslag ligt. Het is de eerste keer dat in een Regeerakkoord - nl. in dat van het kabinet Rutte III - herstelrecht expliciet wordt genoemd.

Maar wat is herstelrecht precies? Is bemiddeling de enige variant hiervan? Is herstelrecht in alle zaken en voor alle partijen werkbaar? In welke fasen van het strafproces is bemiddeling mogelijk? En hoe zit het in de tenuitvoerleggings- c.q. detentiefase? Kun je ook aan herstelgerichte praktijken denken buiten het strafproces om, bijvoorbeeld op scholen?

Om op deze en andere vragen een antwoord te geven heeft Stichting Mens en Strafrecht op 16 januari 2018 een debatavond georganiseerd in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, in het kader waarvan meerdere sprekers hun visie op en hun ervaringen met herstelrecht en bemiddeling in strafzaken zullen delen. Een strafrechtswetenschapper, een criminoloog werkzaam bij Stichting Restorative Justice Nederland, verscheidene bemiddelaars en een wijkagent zijn bereid gevonden om tijdens deze debatavond u mee te nemen in de wondere wereld van het herstelrecht.