Seminar NJCM en Amnesty International Nederland: de terroristenafdeling: tijd voor verandering?

16-11-2017 19.00 uur - 21.00 uur

Aula ISS Kortenaerkade 12 Den Haag

Nederland was 2006 één van de koplopers met een speciale Terroristenafdeling (TA) in de gevangenis. De overheid vreesde dat terroristische gedetineerden anderen zouden ‘radicaliseren’ en rekruteren en besloot ze apart op te sluiten. In reactie op terroristische aanslagen in Europa en de terugkerende ‘jihadgangers’ heroverwegen veel landen de wijze waarop van terrorisme verdachte of veroordeelde personen worden opgesloten. 
Meer dan tien jaar na de opening van de TA reflecteren we daarom op de noodzaak, effectiviteit en rechtmatigheid van de Terroristenafdeling in hoeverre voldoet deze afdeling aan internationale mensenrechten? Is het mogelijk en haalbaar om effectief terrorisme en ‘radicalisering’ te bestrijden met inachtneming van de internationale mensenrechtenverplichtingen? Wat is de impact van de TA op de re-integratie en recidive kansen van ex-gedetineerden? Zijn er contraproductieve effecten en zo ja, hoe verhouden die zich tot mensenrechtenbeginselen van noodzaak en proportionaliteit?
Het NJCM en Amnesty International Nederland organiseren een seminar waarbij deze onderwerpen door Anton van Kalmthout, Doutje Lettinga, Daan Weggemans en André Seebregts zullen worden belicht. Hierna is er ruimte voor een plenaire discussie met de zaal. Voorzitter is Folkert Jensma.
Het seminar wordt gehost door ISS.