Jaarvergadering 2017 Vereeniging Handelsrecht

07-12-2017 15.00 uur

Auditorium Gustav Mahlerplein 3-117 1082MS Amsterdam 1ste verdieping Symphony Offices

De jaarlijkse vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht 2017 vindt plaats op donderdag 7 december 2017 vanaf 15.00 uur te Amsterdam. De preadviezen zijn dit jaar gewijd aan het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA). Het voorontwerp is op 5 september 2017 op internet ter consultatie gepubliceerd (www.internetconsultatie.nl/wethomologatie). De consultatieperiode loopt tot 1 december 2017.
 
- Het voorontwerp strekt tot invoering van een regeling voor een pre-insolventieakkoord buiten het kader van een formele meeromvattende insolventieprocedure. Aan dit voorontwerp ging vooraf het Voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II.
- Dit voorontwerp markeert een fundamentele vernieuwing van het recht die van groot belang is voor alle betrokkenen bij grote organisaties, zowel kapitaalverschaffers, crediteuren en werknemers.