Jaarvergadering en symposium NVOR
‘Privacy in het onderwijs’

01-12-2017 11.00 uur - 18.00 uur

Kasteel Woerden Kasteel 3 3441 BZ Woerden

Vanwege diverse conferenties in het kader van 100 jaar Pacificatie, onder andere de conferentie van de gezamenlijke profielorganisaties op 17 november 2017 (zie de congreswebsite: www.100jaarartikel23.nl) vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) plaats op vrijdag 1 december 2017. De jaarvergadering wordt gehouden in Kasteel Woerden te Woerden. Na het gebruikelijke huishoudelijke gedeelte met de jaarrede van de voorzitter, prof.mr. M. Laemers, staat het jaarlijkse symposium gepland. Het thema voor 2017 luidt ‘Privacy in het onderwijs’. Prof. A.R. Lodder en prof. G.J. Zwenne schreven samen het preadvies: ‘Over big data in het onderwijs en de beperkingen die de privacywet daaraan stelt’. 
Mr. Q. Tjeenk Willink en mr. W. Pors nemen een gezamenlijk coreferaat voor hun rekening en mr. I. Hoen, advocaat bij Wille Donker, schrijft vanuit haar praktijkexpertise eveneens een coreferaat. Leden en niet-leden van de NVOR zijn van harte welkom actief deel te nemen aan het symposium. 
 
Programma 1 december 2017
11.00 - 11.45 ALV
11.45 - 12.00 jaarrede voorzitter
12.00 - 13.30 lunch 
13.30 – 17.00 inhoudelijk deel/symposium: korte inleiding preadviseurs en coreferenten/stellingen/discussie
17.00 – 18.00 borrel