Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

24-11-2017
Op 24 november 2017 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp de vernieuwingen in het civiele bewijsrecht.
Op 10 april 2017 verscheen het adviesrapport “Modernisering burgerlijk bewijsrecht” van de hand van de expertgroep modernisering bewijsrecht, bestaande uit mr. A. Hammerstein, prof. mr. W.D.H. Asser en prof. mr. R.H. de Bock. De aanbevelingen van de expertgroep zien niet alleen op (de uniformering en modernisering van) de regels omtrent het bewijs en de bewijsvoering, maar houden ook een belangrijke verplaatsing van het moment van bewijs- en informatievergaring in. Zo adviseert de expertgroep om het daartoe te leiden dat de bewijslevering en –vergaring zoveel mogelijk plaatsvinden in de preprocessuele fase, en dus al vóór de procedure bij de rechter over de zaak zelf.
 
De inleiders zullen hun eigen perspectief op het rapport geven aan de hand waarvan de aanwezigen de discussie over het rapport met hen en met elkaar kunnen aangaan.
 
Als inleiders zullen optreden:
  • mr. T.R.B. de Greve (advocaat bij Stibbe te Amsterdam);
  • dr. H.J.R. Kaptein (rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden, auteur van onder meer het boek “Legal Evidence and Proof”); en
  • mr. drs. F.J.P. Lock (senior-raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tevens onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. Wie lid wil worden van de NVvP kan nadere informatie verkrijgen op www.nvvprocesrecht.nl en per e-mail via nvvp@pelsrijcken.nl.