Congres ‘25 jaar NBW, met het oog op de toekomst’

20-11-2017 12:00 - 18:00

New Babylon Meeting Center Anna van Buerenplein 29 Den Haag Naast het Centraal Station, tweede verdieping

Vijfentwintig jaar geleden kwam het Nieuw Burgerlijk Wetboek tot stand. Ter gelegenheid hiervan organiseert het Ministerie van Veiligheid en Justitie het congres ‘25 jaar NBW, met het oog op de toekomst’. Doel van het NBW was de rechtsontwikkeling van het burgerlijk recht coherent en kenbaar wettelijk te verankeren. In vijfentwintig jaar is er veel veranderd. Wat betekent dit voor het BW? Zijn de opvattingen over het burgerlijk recht veranderd? Is het BW klaar voor de toekomst? 

Het congres wordt geopend door de Minister van Veiligheid en Justitie. Dagvoorzitter is prof. mr. Ton Hartlief (hoogleraar privaatrecht aan de Maastricht University en advocaat-generaal bij de Hoge Raad). Sprekers in het plenaire deel zijn verder prof.dr. Ernst Hirsch Ballin (hoogleraar staatsrecht aan de Tilburg University), mr. Ankie Broekers-Knol (voorzitter van de Eerste Kamer) en trendanalist Christine Boland. In diverse workshops worden vervolgens actuele vragen besproken die het BW in al zijn facetten raken. 

Het congres is gericht op wetenschappers, beleidsmakers, advocaten, notarissen, leden van de rechterlijke macht en politici. Aanmelden en het opvragen van het volledige programma met de workshops kan tot 13 november a.s. via 25jaarNBW@minvenj.nl. Gelet op het beperkte aantal plaatsen wordt deelname uiterlijk op 13 november bevestigd.