Symposium ‘Omkering van bewijslast’

27-10-2017 13:00

World Port Center Wilhelminakade 901 3072 AR Rotterdam

Op 27 oktober 2017 organiseert de Studiekring ‘Normatieve Uitleg’ een symposium met als thema ‘Omkering van bewijslast. Er zijn inleidingen door:
  • prof.mr. W.D.H. Asser, ‘Het bewijsvermoeden, in relatie tot omkering van bewijslast’
  • mr. A. Hammerstein, ‘De omkeringsregel en de taak van de rechter’
  • prof.mr. J.M. van Dunné, ‘De toepassing van omkering bewijslast bij gaswinning in Groningen in wet en praktijk’
  • mr. R.J.P. Kottenhagen, ‘Informed consent en bewijsnood: van paternalisme naar patiënt autonomie, UK Supreme Court 2015’

Voor informatie en aanmelding: j.a.i.wendt@kpnmail.nl