Debatavond 'De gevangenis: staatshotel of leerschool?'

11-10-2017 19:50 - 21:45

Voormalig Huis van Bewaring Wolvenplein Wolvenplein 27 3512 CK Utrecht

Al lange tijd is er veel te doen over het gevangeniswezen in Nederland. Velen menen dat het penitentiair stelsel in Nederland te ‘soft’ is. De gevangenis zou een hotel zijn voor misdadigers, die zo gemakkelijk van hun straf afkomen. In hoeverre kunnen mensen die in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen met gedetineerden zich vinden in een dergelijke beeldvorming? Hoe hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren hun werk beïnvloed? En wat is in hun ogen de beste manier om met gedetineerden om te gaan?

Om een nieuw licht te doen schijnen op dit belangwekkende thema heeft de stichting Mens en Strafrecht een debatavond georganiseerd in de voormalige PI Wolvenplein, waarbij meerdere sprekers hun ervaring met het gevangeniswezen zullen delen. De vestigingsdirecteur van de PI Lelystad, een psychologe van de PI Vught en de hoofdaalmoezenier van het landelijk justitiepastoraat zijn bereid gevonden te spreken op deze toepasselijke locatie. Ook een oud-gedetineerde zal aan deze debatavond bijdragen.