Symposium: ‘Collectieve schadevergoedingsactie in perspectief’

01-11-2017 12.00 uur - 17.00 uur

EYE Filmtheater IJpromenade 1 1031 KT Amsterdam

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en de Erasmus School of Law organiseren een symposium ‘Collectieve schadevergoedingsactie in perspectief’. Het symposium vindt plaats op woensdag 1 november 2017 in het Eye Filmmuseum te Amsterdam en beoogt een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over het wetsvoorstel inzake de collectieve schadevergoedingsactie.
 
Het voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (34608) introduceert een zogenaamde collectieve schadevergoedingsactie. Beoogd wordt dat partijen kunnen worden gedwongen om een op collectief niveau bepaalde vergoeding te betalen. Daartoe worden verschillende ontvankelijkheidsvereisten voorgesteld voor zogenaamde 3:305a-organisaties, alsmede diverse vervolgstappen.
 
De sprekers – uit rechtspraktijk en wetenschap – benaderen deze problematiek aan de hand van drie invalshoeken: het perspectief van gedupeerden en gedaagden, het perspectief van de belangenbehartiger en het perspectief van de rechter. Het symposium ‘Collectieve schadevergoedingsactie in perspectief’ ontvangt financiële steun van Stichting Onderzoek & Ondersteuning Collectieve Actie (OCA).