Onderzoeksseminar 'Legal Dimensions of Protecting Children Against Tobacco-Related Harm'.

27-06-2017 13.45 uur - 19.00 uur

Restaurant 't Feithhuis Martinikerkhof 10 9712JG Groningen

27 juni wordt het onderzoeksseminar 'Legal Dimensions of Protecting Children Against Tobacco-Related Harm' geörganiseerd. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden met sprekers vanuit verschillende juridische disciplines. Het thema klinkt vrij specifiek maar in meer brede zin gaat het over de verantwoordelijkheid van private actoren om (gezondheids)schade te voorkomen, de positie van ongeboren kinderen onder het mensenrechten systeem, beginselen als best interest of the child en autonomie, en de toepassing op mensenrechten op de complexe problematiek van chronische zorg en de noodzaak om kinderen te beschermen tegen ziektebeelden die zich vaak pas veel later openbaren.
 
 
Het evenement wordt georganiseerd als onderdeel van een reeks bijeenkomsten die worden georganiseerd door European Scientific Network on Law and Tobacco (ESNLT) dat onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen is opgericht. Zie hier de link naar het netwerk: http://www.rug.nl/research/groningen-centre-for-law-and-governance/onderzoekscentra/ghlg/esnlt/