NTHR-Symposium 2017
25 jaar nieuw vermogensrecht n 25 jaar Weens Koopverdrag in Nederland

12-05-2017 12.50uur - 17.30uur

De Koninklijke Industrieele Groote Club Dam 27 1012 JS Amsterdam

Op vrijdagmiddag 12 mei 2017 organiseert het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht het NTHR-Symposium 2017. Dagvoorzitter is prof. mr. Vanessa Mak.
  • IPR en de toepassing van buitenlands en eenvormig privaatrecht, mr. Coen Drion 
  • Uitsluiting van het Weens Koopverdrag in Nederland, mr. Sonja Kruisinga 
  • Toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag: koop van roerende zaken, mr. Reinoud Westerdijk 
  • Interest under the CISG, prof. Michael Bridge 
  • 25 jaar nieuw vermogensrecht: pandrecht, mr. Robert van den Bosch 
  • 25 jaar data in het nieuwe vermogensrecht/aansprakelijkheidsrecht, prof. mr. Eric Tjong Tjin Tai 
  • 25 jaar nieuw vermogensrecht: uitleg van overeenkomsten in het handelsrecht, prof. mr. Marc Hendrikse 
  • 25 jaar vorderingsrechten in het BW, prof. mr. Reinout Wibier 
 
Kosten: Toegangskaart € 295, abonnees NTHR € 99.
 
Inschrijven: Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.uitgeverijparis.nl of per e-mail naar info@uitgeverijparis.nl.