UCERF artikelen per jaargang

Alle artikelen die gepubliceerd zijn in de UCERF-reeks van 2007 t/m heden zijn digitaal ontsloten. De artikelen zijn voor €14,50 per artikel te downloaden als pdf.

Neem voor een licentie die toegang geeft tot álle artikelen contact op met onze klantenservice (06 1919 6440, administratie@arsaequi.nl). 

Ga
Ga

Ter inleiding

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Toetsing van wilsbekwaamheid bij dementerende ouderen

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rechtsbijstand voor ouders in de jeugdbeschermings­procedure in het licht van EHRM-jurisprudentie

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De rol van het IVRK in de Nederlandse familie- en jeugdrechtpraktijk

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe aandacht voor toezicht op vermogens­beheer bij minderjarigen

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Ter inleiding

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Flexibiliteit en zekerheid in het familierecht

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Vechtscheidingen: Meer om over te vechten?

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

In het buitenland tot stand gekomen afstammingsrechtelijke betrekkingen

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale kinderontvoering in Nederland

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Omissie in jeugdbeschermingswet dwingt rechter tot creativiteit

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Europees onderzoek naar informele relaties .

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Cassatie in familiezaken

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Ter inleiding

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De X factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Brussels IIbis: tijd voor bepaalde wijzigingen

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Naar een beperkte gemeenschap van goederen

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Adoptie gaat met zijn tijd mee

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De (on)mogelijkheid van sharia in Nederland

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Verlies van de nationaliteit wegens wegvallen familierechtelijke betrekking

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderontvoering en mensenrechten

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Digitale kinderrechten. Op zoek naar een evenwicht tussen bescherming en vrijheid

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het onterfde kind

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind?

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Vrouwen en economische zelfstandigheid

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot partneralimentatie

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De Hoge Raad en het familierecht

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Omgangsrecht voor niet-ouders in het Belgische recht

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De (on-)mogelijkheden van een ‘ouder-kind’-financiering

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het welbevinden van ouders en kinderen na echtscheiding

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Recht in het dagelijks leven van transnationale families

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale echtscheiding en partijautonomie

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Waarheidsvinding in familiezaken geďllustreerd

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Financiële aanspraken na scheiding in het islamitisch recht, en wat hiervan overblijft in Nederland

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe erfrechtelijke verwijzingsregels in de Europese Unie

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Verblijfsarrangementen na scheiding: een sociologische analyse

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Jeugdstrafrecht in beweging

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Aansprakelijkheid in familieverband

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De overlegscheiding: de eerste ervaringen in Nederland

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe wegen in het kinderalimentatierecht

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De bijzondere curator: het bijzonder curatorschap in de praktijk

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Invloed van migratierecht op internationaal familierecht en andersom

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De logeerbuik: draagmoederschap in Nederland

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Europese oogkleppen: waarom ‘Rome III’ voor Nederland geen optie is

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De erkenning van polygame huwelijken in Nederland

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale kinderbescherming: behaalde resultaten van de Haagse Conferentie en toekomstige uitdagingen

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het tijdstip van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap bij echtscheiding

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het ouderschapsplan in nationaal en internationaal perspectief

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De positie van de minderjarige in het civiele proces

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het ouderschapsplan

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Gebonden tegen wil en dank: Verhuismoeders en omgangsvaders

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

International Recovery of Child Maintenance Administrative co-operation in incoming child maintenance cases

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een vierde trede in het familierecht? Een blik op het verleden en op de toekomst van het Nederlandse familierecht

UCERF 3 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Duo moeders en hun kinderen

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een nieuwe wet voor het gezin in Marokko

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Levenskunst als basis voor zorg voor ouderen

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale kinderontvoering

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Blijft co-ouderschap na echtscheiding een uitzondering?

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Arbeid en zorg van hoger opgeleide mannen en vrouwen: een Europese vergelijking

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

 e.a.

Het nieuwe Belgische echtscheidingsrecht en de CEFL-beginselen inzake echtscheiding en alimentatie tussen gewezen echtgenoten

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderalimentatie, wat nu?

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht